top of page
bild_edited.jpg

OM FÖRETAGET

Staremo tillgänglighetskonsult AB tillhandahåller certifierad expertkunskap till byggbranchen inom området ”tillgänglighet för funktionshindrade”. 

Vi vill vara en effektiv partner i byggprocessen inom ett område som ofta upplevs som krångligt och svår-arbetat. Att arbeta med tillgänglighet ska kännas smidigt och meningsfullt.

Staremo AB ingår i ett nätverk byggs med andra
TIL-konsulter för kontinuerligt kunskapsutbyte.
Vi har uppsökande kontakt med de ledande och
lagstiftande institutionerna för att skaffa djupare
kunskap och bygga nätverk inom tillgänglighets-
området. Tex Handisam och Boverket. Ett mindre men väl utvecklat nätverk finns inom Handikapp-rörelsen, för kunskapsutbyte.

Joachim Staremo

Rådgivare och sakkunnig för byggbranschen
inom funktionshinderlagstiftning.

Hemsidan är under ombyggnad. Kontakta mig via mail och telefon för mer information.

bottom of page