top of page

UTBILDNING

Jag anordnar kurser i Tillgänglighet i samarbete

med BFAB.

För att se BFABs kursutbud klicka på länken:

https://fasticon.se/bfab/kurser/kurs/tillganglighet-baskurs/

Vi erbjuder också specialsydda kurser och

föreläsningar. Vi har t ex föreläst på Statens

Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och

flera privata fastighetsbolag och arkitektkontor.


Kontakta mig eller Karin Stening på BFAB

joachim.staremo@staremo.se

Karin.stening@bfab.se

bottom of page