top of page

UTLÅTANDEN

Vi skriver tillgänglighetsutlåtanden framförallt till ansökan om bygglov. Det underlättar och gör att processen går snabbare.

 

Även i andra skeden är det önskvärt med granskningsutlåtanden, till exempel i system-handlingsskedet då kunden har glädje av att veta ifall alla frågor är lösta eller om det kvarstår frågor till nästa skede.

 

Vi gör ofta granskningsutlåtanden till tekniskt samråd i samband med bygghandling.

bottom of page