top of page
bild_edited.jpg

Staremo Tillgänglighetskonsult AB tillhandahåller certifierad expertkunskap till byggbranchen inom området ”tillgänglighet för funktionshindrade”. 

Joachim Staremo

Rådgivare och sakkunnig för byggbranschen
inom funktionshinderlagstiftning.

OM FÖRETAGET

Vi är en effektiv partner i byggprocessen inom ett område som ofta upplevs som krångligt och svår-arbetat. Att arbeta med tillgänglighet ska kännas smidigt och meningsfullt.

Staremo AB ingår i ett nätverk med andra TIL-konsulter för kontinuerligt kunskapsutbyte. Vi har uppsökande kontakt med de ledande och lagstiftande institutionerna för att skaffa djupare kunskap och bygga nätverk inom tillgänglighets-området. T ex Handisam och Boverket.

Ett mindre men väl utvecklat nätverk finns inom

funktionshinderrörelsen för kunskapsutbyte.

bottom of page