top of page

FRÅGOR & SVAR

Vilka tillgänglighetskrav gäller vid ombyggnad?

Vid ombyggnad gäller att kraven ska ställas i proportion till ombyggnadens omfattning och byggnadens förutsättningar. Gör man stora åtgärder eller ändra användningen av byggnaden ska man enligt Boverket uppfylla de krav som ställs på ett nybygge. Vid mindre ändringar ställs endast krav den del som ändras.

 

Vad är den maximala lutningen på en ramp?

En ramp får luta max 1:12 annars finns risk för att rullstolen välter baklänges. Om det finns utrymme rekommenderar Boverket en lutning på 1:20 vilket är både säkrare och mer användarvänligt.

 

Måste man ha dörrautomatik?

En dörr som har dörrstängare är enligt Boverket att betrakta som tung och ska ha dörrautomatik om den ska vara tillgänglig.  Detta gäller bland annat i arbetslokaler, publika lokaler och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

 

Var finns lagkraven om tillgänglighet att läsa?

Lagkrav för byggnader och tomtmark finns på Boverket.se
Lagkrav för arbetsplatsens utformning finns på Arbetsmiljöverket; av.se.

 

Varför anlita Staremo Tillgänglighetskonsult AB?

Vi får ofta höra från våra kunder att vi är effektiva och lätta att kommunicera med. Vårt mål är att inte krångla till saker mer än nödvändigt. Vi är inte billigast men våra kunder brukar säga att det lönar sig i slutändan eftersom vårt arbete underlättar för övriga inblandade i projekten.

 

Hur stort är Staremo Tillgänglighetskonsult AB?

Vi är ett team på 6-7 personer med olika bakgrunder som t ex arkitekt, snickare, formgivare och byggnadsentreprenör. Alla är utbildade och certifierade inom tillgänglighet.

bottom of page